Kierownik Budowy | NB Piotr Sutuła

Firma NB Piotr Sutuła świadczy usługi Kierownika Budowy – prowadzimy inwestycje związane z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, a także hal przemysłowych i magazynowych.

Współpraca z nami zaczyna się od spotkania, na którym zapoznajemy się z projektem budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne.

Kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, zarówno na początku jak i w trakcie jej trwania, a  w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu.

Podczas kontroli poszczególnych etapów budowy wszelkie nieprawidłowości są od razu zgłaszane do Państwa oraz do wykonawcy robót. W razie potrzeby są także zapisywane w Dzienniku Budowy lub w oddzielnym protokole wraz z podaniem terminu usunięcia nieprawidłowości.

 

Orły branży budowlanej

 

facebook

Opinie