Inwestor Zastępczy | NB Piotr Sutuła

Jesteśmy z klientem, czyli z Państwem od momentu projektowania poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej, koordynację działań na etapie zdobywania pozwolenia na budowę oraz przez cały proces inwestycyjny do momentu otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Powierzenie nam prowadzenia inwestycji jako Inwestorowi Zastępczemu daje dostęp Państwu do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W efekcie zdecydowanie zwiększają się szanse na optymalny dobór nieruchomości, racjonalny projekt, sprawną budowę i oddanie inwestycji do użytku. Przynosi to wymierne korzyści w postaci oszczędności finansowych. Ponadto istotnie zmniejsza się czas, jaki muszą Państwo poświęcać na prowadzenie inwestycji, dzięki czemu mogą Państwo koncentrować się na swojej podstawowej działalności.

facebook

Opinie