Przeglądy techniczne | NB Piotr Sutuła

Wykonujemy przeglądy techniczne roczne, półroczne i pięcioletnie głównie domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, hal przemysłowych i magazynowych.

Przegląd roczny obejmuje przegląd takich elementów budowlanych, jak: elewacje, elementy dachu, klatki schodowe, piwnice, garaż, poddasze.

Przegląd 5-letni dodatkowo obejmuje pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, w częściach wspólnych oraz pomiary instalacji odgromowej, a także estetykę i otoczenie budynku.

Z przeglądów sporządzane są protokoły, które są przekazywane Państwu z załączoną dokumentacją zdjęciową. Wyszczególniane są w nich nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem i technologią naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

Cenny przeglądów technicznych - do uzgodnienia indywidualnie.

facebook

Opinie