Bankowy Inspektor Nadzoru | NB Piotr Sutuła

Firma NB Piotr Sutuła świadczy usługi Bankowego Inspektora Nadzoru "Project Monitora". W ramach tej usługi monitorujemy przebieg inwestycji pod względem prowadzonych prac budowlanych oraz opiniujemy miesięczne rozliczenia finansowe. Opierając się na naszym doświadczeniu jesteśmy w stanie ograniczyć do minimum ryzyko podejmowane przez banki przy udzielaniu kredytów.

W zakresie naszych usług oferujemy:

  • Raportowanie wstępne: sporządzamy wycenę ofert inwestycyjnych, dokonujemy weryfikacji dokumentacji projektowej oraz zawartych przez inwestora umów i uzyskanych przez niego decyzji i pozwoleń.
  • Raportowanie bieżące: monitorujemy stan realizacji inwestycji, weryfikujemy warunki wypłaty transz kredytowych, dokonujemy analizę rozliczeń faktur.
  • Raportowanie końcowe: weryfikujemy dokumentacje powykonawczą, sporządzamy końcową analiza finansową inwestycji.
facebook

Opinie