Dofinansowanie - Umowa BON 9 | NB Piotr Sutuła

NB Piotr Sutuła realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Tytuł; " Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF"

Typ projektu; Bon Antywirusowy - Projekt Grantowy"

Cel projektu: " Wprowadzenie zmian produktowych, procesowych, nie technologicznych w przedsiębiorstwie"

 

Dofinansowanie projektu z UE: "Podpisano umowę o powierzenie grantu na kwotę 38005,54zł". Na dzień 12.07.2021 nie otrzymano środków.

 

facebook

Opinie