Inspektor Nadzoru Inwestorskiego | NB Piotr Sutuła

Występujemy w roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji Inwestycji, których przepisy Prawa Budowlanego wymagają ustanowienie funkcji Inspektora Nadzoru, a także gdy Inwestor nie ma pełnej gwarancji wykonania jakości robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę.

Świadczona przez naszą firmę usługa Inspektora Nadzoru niesie ze sobą wiele korzyści:

  • jesteśmy reprezentantem interesów Inwestora;
  • bierzemy na siebie odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
  • prowadzimy na bieżąco usługi doradztwa i wspieramy radą podczas całego procesu trwania budowy;
  • kontrolujemy jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy;
  • podejmiemy się kontroli kosztów budowy, dzięki czemu Inwestor zostanie uchroniony przed nadużyciami;
  • kontrolujemy jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.
facebook

Opinie